Kapasitet møterom 2 etg.

Areal U-bord Klasserom Kinosal Belysning Ventilasjon Gulv
50 m2 15-20 20 -30 30-40 ac B Tepper

Belysning: a = dagslys, c = Kan mørklegges
Ventilasjon: B = Sentral luftbehandling med etterregulering.